آموزش

کددهی ریموت_دزدگیر سیلورین 777a

کددهی ریموت_دزدگیر سیلورین 777a

کددهی ریموت_دزدگیر سیلورین 777a با ریموت 702new

جدول برنامه دهی شماره 1 دستگاه 777a(new) با ریموت 702new

لطفاً برای ورود به جدول شماره 1 به ترتیب زیر عمل نمایید :

  1. سوئیچ را 2 پله باز کنید و یکی از درب‌ها را باز بگذارید.
  2. کلیدهای آیکون علائم ریموت +آیکون علائم ریموت را بمدت 2 ثانیه نگه دارید تا یک تک آژیر(چریپ) شنیده شود.
  3. بلافاصله کلید آیکون علائم ریموت را به تعداد ردیف مورد نظر (در جدول شماره 1) بزنید تا به ازای هربار یک تک آژیر بشنوید.
  4. مدت 5 ثانیه صبر کنید تا به ازای زده شده کلید آیکون علائم ریموتجواب آژیر و فلاشر داده شود.
  5. بعد از اتمام فلاشرها کلید آیکون علائم ریموت یا آیکون علائم ریموت(بسته به نوع انتخاب) را 5/0 ثانیه بزنید.
ردیفعملکردآیکون علائم ریموتآیکون علائم ریموت
4فلاشر زدن هنگام ترمز گرفتنغیر فعالفعال
6اخطار فلاشر زدن هنگام باز شدن دربفعالغیر فعال
8اخطار فلاشر زدن هنگام باز شدن درب موتورفعالغیر فعال

جدول برنامه دهی شماره 2 دستگاه 777a(new) با ریموت 702new

لطفاً برای ورود به جدول شماره 2 به ترتیب زیر عمل نمایید :

  1. سوئیچ را 2 پله باز کنید و یکی از درب‌ها را باز بگذارید.
  2. کلیدهای  آیکون علائم ریموت+آیکون علائم ریموت را بمدت 2 ثانیه نگه دارید تا یک تک آژیر(چریپ) شنیده شود.
  3. بلافاصله کلید آیکون علائم ریموت را به تعداد ردیف مورد نظر (در جدول شماره 2) بزنید تا به ازای هربار یک تک آژیر بشنوید.
  4. مدت 5 ثانیه صبر کنید تا به ازای زده شده کلید آیکون علائم ریموت جواب آژیر و فلاشر داده شود.
  5. بعد از اتمام فلاشرها بسته به نوع انتخاب کلیدهای آیکون علائم ریموت یاآیکون علائم ریموتیا آیکون علائم ریموت یا آیکون علائم ریموت را 5/0 ثانیه بزنید.

4زمان خروجی AUX20/5 ثانیه3 ثانیه5 ثانیه10 ثانیه <td”>

ردیفعملکردآیکون علائم ریموتآیکون علائم ریموتآیکون علائم ریموتآیکون علائم ریموت
1زمان خروجی سیم صندوق پران0/5 ثانیه2 ثانیه3 ثانیه 4 ثانیه 
2زمان خروجی سیم های قفل مرکزی0/8 ثانیه4 ثانیه 0/5 ثانیه0/6 ثانیه
3زمان خروجی AUX10/5 ثانیه3 ثانیه 5 ثانیه 10 ثانیه 
5زمان تاخیر سیم کلید لادریبدون تاخیر5 ثانیه تاخیر15 ثانیه تاخیر25 ثانیه تاخیر
6آنتن کار جک (ضد سرقت)فعالغیر فعال
7پین کد رمزغیر فعالفعال
8زمان خروجی سیم آژیر بازشدن درب30 ثانیه60 ثانیه120 ثانیهتک آژیر
9زمان خروجی سیم آژیر تحریک شوک سنسور20 ثانیه20 ثانیه20 ثانیه30 ثانیه

آیکون دانلود اپلیکیشن


در صورت نیاز به راهنمایی و دریافت مشاوره می توانید از کارشناسان مجموعه اَکتیوآلارم سوالات خود را بپرسید.نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *