دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) – کاتالوگ فارسی

دزدگیر اماکن گپ G12 سیم‌کارتی (GAP G12 Golden)

راهنمای کارایی دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12)

قابلیتهای دستگاه ( Version2 – G12 )در یک نگـاه

  1. دارای۵ زون با قابلیت تعریف هرزون به چهار حالت مختلف
  2. دارای۱۰ حافظه SMS و ۱۰ حافظه تماس
  3. امکان تماس با سیم کارت و خط ثابت
  4. دارای ریموتهایی با باالترین سطح امنیت )CODE HOPPING)
 1. دارای نرم افزار اندروید
 2. قابلیت ضبطپیام برای وضعیت اعالم سرقت و اعالن حریق
 3. ثبت واقیع در نرمافزار اندروید به همراه زمان و تاریخ

قرار دادن Card SIM در سیستم

اولین و اساسی ترین نکته درمورد Card SIM غیرفعال کردن رمز (Disable Code PIN )آن می باشد. ابتدا Card SIM رادرون یک تلفن همراه قرارداده و Code PIN را غیرفعال فرمایید. سپس در صورت اعتباری بودن Card SIM آن را شارژ نمایید (شارژ می تواند از طریق SMS نیز صورت گیرد). سپس برق وباطری دستگاه را قطع نموده و Card SIMرادر جهت درست نصب کنید و دستگاه را مجدد راه اندازی نمایید. از مدیران و تمام کسانی که شماره تلفن آنها در سیستم ذخیره شده است بخواهید تا شماره Card SIM سیستم رادر لیست مخاطبین تلفن همراه خود (Phone Book )با نامی مناسب ذخیره نمایند.عملیات شناسایی Card SIM به شبکه ۳۰ ثانیه به طول می انجامد. ولی این عملیات فقط یکبار صورت خواهد گرفت (مگراینکه دوباره برق دستگاه قطع شود) . پایان موفق این عملیات با نمایش نام اپراتور و خوش آمدگویی به سیستم خواهد بود.

تعریف دکمه هـای ریـموت

قفل باز IconGAPUnlock غیر فعال ( Disarm )قفل بسته IconGAPLock تمام فعال )Normal-Arm)علامت بی صدا IconGAPMute نیمه فعال )Part-Arm)عالمت صندوق باز IconGAPSandogh باز کردن درب)Opener Door)

مقدمه

ابتدا تغذیه دستگاه (برق ۲۲۰ولت یا باطری ۱۲ ولت) را وصل کرده سپس برای استفاده از صفحه کلید رمز شش رقمی را وارد نموده ( رمز اولیه سیستم ۱۲۳۴۵۶ میباشد) و کلید IconGAPEnter را فشار دهید تا پس از باز شدن قفل صفحه کلید وارد منوی اصلی شوید.

معرفـی کلیدهـا

کلید IconGAPUp : جهت جستجو در منوی دستگاه (در جهت بالا) می باشد.کلید IconGAPDown : جهت جستجو در منوی دستگاه (در جهت پایین) می باشد.کلید IconGAPBack : جهت بازگشت به منوهای قبلی یا خروج کامل از منوی دستگاه می باشد.کلید IconGAPEnter 1 : جهت تائید یا ورودبه منوی اصلی میباشد.

منوی اصلی دستگاه

این دستگاه ازدو منوی اصلی setting Alarm و setting Dialer تشکیل شده است که هرکدام دارای چندین منوی فرعی بشرح زیر میباشد. برای پیدا کردن منوهای فرعی ابتدا یکی از دو منوی اصلی را با کلید IconGAPUp 1 یا IconGAPDown 1 پیدا کرده و کلید IconGAPEnter 2 را فشار داده سپس گزینه مورد نظر را با کلید IconGAPUp 2 یا IconGAPDown 2 پیدا کرده و کلید IconGAPEnter 3 را فشار دهید.دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

Number#0 ( Code City ) :

از آنجا که سیستم هم با Card SIM و هم خط ثابت با شماره های داخل حافظه تماس میگیرد و در صورت ثبت شماره های غیر موبایلی در سیستم نیاز به کد شهری برای تماس از طریق Card SIM میباشد، لذادر ابتدا کد شهری که سیستم در آن شهر نصب شده است را باید در این قسمت وارد نمایید.برای این منظور روی گزینه Number#0 ( Code City ) کلید IconGAPEnter 4 را فشار دهید و کد شهر مورد نظر را وارد کرده و با زدن کلید IconGAPEnter 5 آن را ثبت نمائید.دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

باید توجه کنید که در این قسمت فقط شماره های موبایل در حداکثر ۱۰ حافظه تعریف میگردند. شماره کامل موبایل هایی راکه میخواهید درهنگام اعلام خطر به آنها SMS ارسال شود را در حافظه های ۱ تا ۱۰ میتوان ذخیره نمود.

همچنین در این منو میتوان از طریق منو ( NO Mobile View، NO Mobile Del )حافظه های ۱ تا ۱۰ را پاک یا رویت نمود. لازم به ذکر است که چهار شماره موبایل اول ثبت شده در این لیست به عنوان مدیر شناخته شده و SMS های غیر آلارمی برای آنها ارسال خواهد شد. همچنین فقط از طریق این ۴ حافظه میتوان توسط SMS سیستم را کنترل نمود.

دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

تماس و پخش پیام خطر به دو روش Card SIM و خط ثابت امکان پذیر است ودر هر دو روش تماس با شماره های ذخیره شده در (حافظه ۱۱ تا ۲۰ ) انجام می پذیرد. شماره های ثابت بدون کد شهری و شماره های ثابت سایر شهرها یا موبایل بصورت کامل وارد سیستم (حافظه ۱۱ تا ۲۰) گردند.
شما میتوانید شماره های مهم خود را جهت اطمینان از تماس موفق در چند حافظه ذخیره کنید.

اعلام خطر در هنگام آلارم به شرح زیر است:

۱ .ارسال SMS به شماره های ذخیره شده در حافظه ۱ تا ۱۰
۲ .تماس با حافظههای ۱۱ تا ۲۰ و پخش ۱ بار پیام توسط Card SIM
۳ .تماس با حافظه های۱۱ تا ۲۰ ( فقط شماره هایی که درمرحله قبل Card SIM موفق به تماس با آنها نشده ) از طریق خط ثابت و پخش ۲ بار پیام

نکته مهم: عملیات ارسال SMS و تماس درهنگام اعالم خطر با (غیرفعال) Disarm شدن سیستم توسط ریموت، متوقف خواهد شد.

Record Message :

 • روی گزینه ( ضبط پیام ) Message Record کلید IconGAPEnter 6 را فشاردهید.
 • باکلید بالا یا پایین Message Alarm یا Message Smoke را انتخاب نمایید.
 • با زدن کلید IconGAPEnter 7 دستگاه ضبط پیام مربوطه را آغاز می نماید.
 • نکته مهم: G12 قابلیت ضبط یک پیام ۲۰ ثانیه ای یا دو پیام ۱۲ ثانیه ای را دارد.
 • نکته مهم:ضبط پیام دود (Message Smoke) فقط در صورت تعریف زونی در حالت دود(Message Smoke) مکان پذیر است.

Play Message :

 • روی گزینه (پخش پیام) Message Play کلید IconGAPEnter 8 را فشاردهید.
 • باکلید بالا یا پایین Message Alarm یا Message Smoke را انتخاب نمایید.
 • با زدن کلید IconGAPEnter 9 دستگاه پخش پیام مربوطه را آغاز می نماید.

Erese Message :

 • روی گزینه ( پاک کردن پیام ) Message Erese کلید IconGAPEnter 10 را فشاردهید .
 • باکلید باال یا پایین Message Alarm یا Message Smoke را انتخاب نمایید.
 • با زدن کلید IconGAPEnter 11 دستگاه پاک کردن پیام مربوطه را آغاز می نماید

Call by Line Phone :

چنانچه این منو رادر وضعیت No قراردهید، امکان تماس سیستم درهنگام آلارم از طریق خط ثابت غیر فعال خواهد شد. این امکان برای مکانهایی که دارای خط ثابت نمی باشند مناسب است.
برای این منظور روی گزینه(غیرفعال خط ثابت) Phone Line by Call کلید IconGAPEnter 12 را فشار داده و گزینه NO را به کمک کلیدهای IconGAPUp 3 یا IconGAPDown 3 انتخاب و مجدداً کلید IconGAPEnter 13 را فشاردهید.

دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

منوی Number Test شما را قادر خواهد ساخت بدون نیازبه تحریک Zone ها و ایجاد وضعیت آلارم صحت اعمالی چون ارسال SMS ،تماس از طریق GSM و یا تماس با خط ثابت را تست نمایید . برای این منظورکافیست روی گزینه Number Test کلید IconGAPEnter 14 را فشارداده و پس از انتخاب گزینه موردنظر کلید IconGAPUp 4 یا IconGAPDown 4 شماره ای را که می خواهید تست کنید، انتخاب نموده و کلید IconGAPEnter 15 را فشاردهید.

Dialer Master Reset :

برای باز گرداندن منوی Setting Dialer به حالت پیش فرض روی گزینه Reset Master Dialer کلید IconGAPEnter 16 را فشار دهید و با استفاده از کلیدهای IconGAPUp 5 یا IconGAPDown 5 حالت Yes را انتخاب کرده وسپس کلید IconGAPEnter 17 رافشاردهید.

دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

ریموت های این دستگاه از نوع (ضد کپی) Hopping و با فرکانس MHz 433 انتخاب شده اند که علاوه بر دور بردی مناسب دارای امنیت کد بسیار بالایی نیز میباشد. ریموت ها در هنگام تعریف به سیستم دارای شماره سریال خواهد بود.
بنابراین با ثبت نام کاربر درکنار شماره سریال ریموت هر فرد در صفحه پایانی این دفتر چه راهنما، ضریب امنیت سیستم به مقدار قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

۱- Add new Remote :

در قسمت Remote New Add کلید MENU ENTER را فشار دهید و بعد کلید ریموت جدید را نگاه دارید تا ریموت جدید در حافظه ذخیره شود.
درهنگام اضافه کردن ریموت،شماره نوشته شده در کروشه{x#} شماره سریال ریموتی خواهد بود که شما به سیستم تعریف نموده اید. درهنگام فرمان به سیستم با ریموت، شماره سریال ریموت فرمان دهنده در سمت راست صفحه نمایش سیستم نشان داده میشود.مثلاً  نمایش ۳ # به معنی فرمان به سیستم توسط ریموت ۳ می باشد.

۲- Delete Remote :

گزینه Remote Delete را به کمک کلید IconGAPEnter 18 انتخاب و پس از وارد نمودن شماره سریال ریموت مورد نظر و زدن کلید IconGAPEnter 19 آن ریموت را از حافظه سیستم پاک کنید.

۳- Del All Remotes :

گزینه Remotes All Delete را با کلید IconGAPUp 6 یا IconGAPDown 6 از منوی Setup Remote پیدا کرده و کلید IconGAPEnter 20 را فشار دهید. حالا با انتخاب حالت Yes و با فشار دادن کلید IconGAPEnter 21 کلیه ریموت ها را از حافظه سیستم پاک کنید.

دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

این منو مربوط به تنظیمات سنسورهای بیسیم (Wireless = WL )می باشد. سنسورهای بی سیم در نظر گرفته شده برای این دستگاه بسیار متفاوت تر از سنسورهای بیسیم موجود در بازار می باشند. فرکانس این سنسورها ۴۳۳ بوده و کدهای ارسالی این سنسورها شبیه به ریموت های سیستم می باشد. هر سنسور دارای کد منحصر بفرد بوده و دیگر نیازی به جامپر تنظیمات در داخل چشم نیست. به مانند ریموت های سیستم، سنسورهای بیسیم نیز هنگام معرفی دارای شماره سریال خواهند بود. مدیران میتوانند این سنسورها را به هر زونی که مورد نظرشان باشد تعریف نمایند. امکان تعریف حداکثر ۳۲ سنسور بیسیم به مجموع ۵ زون سیستم وجود دارد. ویژگی دیگر این سنسورها امکان اعلام کاهش ولتاژ باطری سنسور به مدیران در صورت Yes بودن امکان ارسال SMS از طریق منوی روبرو می باشد.

دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

در صورت ثبت مکان نصب شده هر سنسور در صفحه پایانی این دفترچه راهنما، مدیر سیستم میتواند پس از دریافت SMS مربوط به هشدار کاهش ولتاژ باطری سنسور بیسیم از طریق شماره سنسور بیسیم و اطلاعات مربوطه به موقعیت مکانی آن نسبت به تعویض باطری سنسور مورد نظر اقدام نماید.

۱- Add Sensor :

روی گزینه Sensor Add کلید IconGAPEnter 22 را فشار داده و با وارد کردن شماره، زون مورد نظر را انتخاب نموده و پس از رویت پیام ”Sensor Trigger ”سنسور جدید را روشن (تحریک) نموده و درحافظه ذخیره نمائید. شماره سریال سنسور اضافه شده در کنار عالمت # نشان داده میشود.

۲ .Show Sensor :

نمایش تعداد سنسورهای بیسیم و اینکه درهرزون چه تعداد سنسور بیسیم قرار دارد از طریق این منو امکان پذیر است.گزینه Sensor Show را توسط کلید IconGAPEnter 23 انتخاب کنید تا سیستم به صورت اتوماتیک وضعیت قرارگرفتن سنسورهای بیسیم را در هر زون نمایش دهد.

۳ .Delete Sensor :

با داشتن شماره سریال یک سنسور بیسیم میتوان در صورت نیاز با واردکردن شماره سریال آن، سنسور موردنظر را از جمع سنسورهای موجود سیستم حذف نمود.
گزینه Sensor Delete را توسط کلید IconGAPEnter 24 انتخاب و با وارد کردن شماره سنسور بیسیم و فشار دادن کلید IconGAPEnter 25 آن سنسور را از حافظه پاک کنید.

۴ . All Del Sensors  :

منوی Sensors All Delete را به کمک کلید IconGAPEnter 26 انتخاب و پس از انتخاب حالت Yes توسط کلیدهای IconGAPUp 7 یا IconGAPDown 7 و تأیید توسط کلید IconGAPEnter 27 کلیه سنسورهای بیسیم را پاک نمائید.

دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

هرگاه سیستم تحریک شود و اقدام به پخش آلارم نماید، مدت زمان پخش این آلارم توسط این منو تعیین خواهد شد. به عنوان مثال اگر انتخاب شما ۲Time , 4Minutes باشد با هربار تحریک، سیستم ۲ بار وهربار ۴ دقیقه به آژیر و بلندگو فرمان خواهد داد.

Power Report :

منویReport Power را توسط کلید IconGAPEnter 28 انتخاب وگزینه Yes را توسط کلید IconGAPUp 8 یا IconGAPDown 8 انتخاب و باکلید IconGAPEnter 29 تائید کنید.در صورت قطع برق، برای مدت۲۰ دقیقه SMS هشدار قطع برق برای مدیران ارسال خواهد شد.

State Report to Admin :

با ورود به این منو و فعال کردن آن تغییر وضعیت سیستم به حالت های (فعال)Full-Arm(نیمه فعال)Part-Arm یا (غیرفعال) Disarm توسط ریموت یا یکی از مدیران به سایر مدیران SMS خواهد شد. برای این منظور باید پس از انتخاب منوی Admin to Report State توسط کلید IconGAPEnter 30 حالت Yes را تائید کرد.

Chime Setup :

برای انتخاب حالت (دینگ دانگ) Chime برای یکی از زون ها کافی است Setup Chime را به کمک کلید IconGAPEnter 31 انتخاب و سپس به کمک کلیدهای IconGAPUp 9 یا IconGAPDown 9 زون مورد نظر را انتخاب و با کلید IconGAPEnter 32 تائید کنید.
در صورتOne بودن حالت (دینگ دانگ)  زین پس می توان با زدن همزمان کلید غیرفعال IconGAPUnlock 1 و تمام فعال IconGAPLock 1 این امکان را به صورت موقت One یا Off نمود. سیستم تایید این عمل را با پخش صدا از بلنگوی داخلی درب دستگاه تایید می کند.علامت جمع ۲ دکمه کشیده شود

WL Sensor Bat Report :

این منو جهت ارسال SMS هشدار تعویض باطری سنسور بیسیم در نظرگرفته شده است. تنظیم پیش فرض این منو به حالت فعال می باشد. تغییر وضعیت این منواز طریق وارد شدن به منوی Report Bat Sensor WL به کمک کلید IconGAPEnter 33 و انتخاب وضعیت Yes یا No خواهد بود.

دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

در G12 امکان تنظیم جداگانه تک آژیر (Chirp )برای حالت های نرمال و پارت وجود دارد. این تنظیم برای هر ۲ وضعیت به سه گونه می باشد.
۱ .Siren ( پخش صدای تک آژیر فقط از آژیر)
۲ .SP+Siren( پخش صدای تک آژیر از آژیر و بلندگو)
۳ .OFF( بدون صدا)
در منوی Level Chirp نیز میتوان میزان صدای Chirp را در ۳ حالت ، High ,Mid Low قرار داد.

Change Password :

با استفاده از این منو رمز سیستم قابل تغییر می باشد. رمز وارد شده بایستی به صورت یک عدد شش رقمی و در دو مرحله وارد شود.
روی گزینه Password Change کلید IconGAPEnter 34 را فشاردهید.
گزینه Password New را با کلید IconGAPEnter 35 فعال ورمز جدید راوارد کنید بعد کلید IconGAPEnter 36 را فشاردهید.
در قسمت Confirm رمز جدید را تکرار کنید و بعد کلید IconGAPEnter 37 را فشاردهید.
درصورتی که صفحه کلید قفل باشد و تمامی مدیران رمز خود را فراموش کرده باشند ،سیستم باید Reset Password شود. برای این منظور با باز کردن درب دستگاه و قطع برق و باطری و نگه داشتن دکمه Enter و وصل مجدد برق و باطری دستگاه، پس از چند ثانیه واردمنوی Reset Password ش ده، حاال با رهاکردن دکمه Enter و انتخاب
گزینه Yes ،رمز سیستم Reset خواهد شد و به حالت اولیه خود(۱۲۳۴۵۶)برمی گردد.

دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

در این دستگاه امکان استفاده از ۵ زون وجود داردکه وضعیت هر ۵ زون توسط مدیران قابل تغییرمیباشد. زون ها می توانند به۴ حالت ۲۴ ساعته ، Part ، Normal و Smoke( دود) تعریف شوند

* در صورت استفاده از سنسور دود حتما پیام مخصوص این وضعیت را ازطریق منوی ضبط پیام ودر قسمت ضبط پیام اعلان حریق (Message Smoke )ضبط نماید.

۱- Show All Zones :

مشاهده وضعیت فعلی زونها توسط این منو صورت می گیرد. برای این منظورگزینه Zones All Show را به کمک کلید IconGAPEnter 38 انتخاب نمایید. وضعیت اولیه زون ها در سیستم بصورت Normal میباشد (هر ۵ زون).

۲- Change Zone :

منوی Zone Change را به کمک کلید IconGAPEnter 39 انتخاب و یکی از حاالت سه گانه ( Normal ، H – 24 ، Part ) را توسط کلیدهای IconGAPUp 10 یا IconGAPDown 10 انتخاب و باکلید IconGAPEnter 40 ذخیره کنید.

Alarm Master Reset :

با استفاده از این منو کلیه تنظیمات بخش Setting Alarm مانند ریموت ها و سنسورهای بیسیم از حافظه دستگاه پاک شده و به حالت پیشفرض باز خواهد گشت. برای این منظور روی گزینه Reset Master Alarm را توسط کلید IconGAPEnter 41 انتخاب و با انتخاب Yes و تائید توسط کلید IconGAPEnter 42 به پایان رسانید. لازم به ذکر است ریست کردن این بخش تأثیری بر تنظیمات بخش Setting Dialer نداشته و شماره تلفن های ذخیره شده تغییری نخواهند کرد.

دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

* شنود: برای شنود کافی ست دستور مربوطه به سیستم SMS گردد(توسط مدیران) سپس سیستم با تماس به شماره SMS دهنده ) مشروط براینکه شماره مورد نظر مربوط به مدیران یعنی ذخیره شده در حافظه ۱ تا ۴ باشد (اجازه شنود تا ۳ دقیقه را خواهد داد. این عملیات با قطع تماس مدیران در طول این ۳ دقیقه خاتمه خواهد یافت.
*رله لامپ (Relay Lamp:) میتوان از طریق SMS این رله را خاموش یا روشن نمود این رله دارای کنتاکت باز (NO) وبدون ولتاژ (Voltage Free)می باشد.
* رله دربازکن(Relay Opener Door)می تواند هم توسط دکمه باز ریموت (Disarm) و هم ارسال SMS فرمان گیرد.
این رله به صورت لحظه ای (۱ ثانیه) تحریک شده و دارای کنتاکتی باز (NO ) و بدون ولتاژ (Voltage Free )می باشد.

دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

مثال: در نظربگیرید یکی از Admin ها دارای رمز ۳۷۵۶۴۳ است و Card SIM موجوددر سیستم از نوع اپراتور ایرانسل است و رمز اعتبار کارت شارژ خریداری شده مثالاً ۲۸۹۰۸۹۶۹۰۴۰۰۳۰۲ است. بدین ترتیب این Admin برای خرید اعتبار جهت سیم کارتسیستم خودباید به شیوه زیرعمل نماید:

۲۵۵۸۸۹۵۹۰۴۲۵۳۱۴#*۱۴۱*۸۰*۳۷۵۶۴۳ دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

مثال:در نظر بگیرید یکیاز Admin ها دارای رمز ۳۷۵۶۴۳ است و Card SIM موجوددر سیستم از نوع اپراتور همراه اول است. بدین ترتیب این Admin برای کنترل موجودی شارژ سیم کارت سیستم خود باید به شیوه زیر عمل نماید:
۱۱#*۱۴۰*۸۸*۳۷۵۶۴۳)

دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) - کاتالوگ فارسی

دزدگیر اماکن گپ G12 سیم‌کارتی (GAP G12 Golden)

دانلود فایل


در صورت نیاز به راهنمایی و دریافت مشاوره می توانید از کارشناسان مجموعه اَکتیوآلارم سوالات خود را بپرسید.اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط
محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
جستجو