وارد شوید ثبت نام

✍دزدگیر جردن ساده لرن‌دار مدل (Jordan-CD088A) – کاتالوگ فارسی

زمان مطالعه: 6
دزدگیر ساده جردن اکتیو لرنی

📌فعال سازی با صدا

دکمه IconLock 1 را فشار دهید، آژیر یک بار به صدا در می آید، چراغ های راهنما یک بار چشمک می زند، قفل های مرکزی درب بسته میشوند، نشانگر LED روشن است. ۵ ثانیه بعد نشانگر LED به طور خودکار چشمک می زند، سیستم وارد وضعیت فعال می شود. اگر سیستم تشخیص داد درب خودرو به خوبی بسته نشده است،آژیر ۵ بار به صدا در می آید تا به صاحب خودرو یادآوری کند. اگر شخصی وارد ماشین شود یا ACC را روشن کند یا ترمز پا یا سنسور اولتراسونیک را راه اندازی کند، آژیر به مدت ۱۲۰ ثانیه به صدا در می آید و سپس به طور خودکار متوقف می شود، سیستم به وضعیت فعال شدن باز می گردد. اگر سنسور شوک کمی فعال شود، آژیر ۱۰ ثانیه به صدا در می آید. اگر سنسور شوک به شدت فعال شود، آژیر ۳۰ ثانیه به صدا در می آید.

📌غیرفعال سازی

اگر در وضعیت فعال بودن سیستم کلید IconUnLock 4 را فشار دهید ، چنانچه سیستم را با صدا فعال کرده باشید ، آژیر دو بار به صدا در می آید، چراغ های راهنما دو بار چشمک می زند. اگر در وضعیت بی صدا فعال سازی را انجام داده باشید، آژیر به صدا در نمی آید،و فقط چراغ های راهنما دو بار چشمک می زنند، درب مرکزی باز شده، سیستم از حالت فعال خارج شده و غیر فعال می شود. (نشانگر LED به سرعت چشمک می زند) اگر هیچ دری ظرف ۲۰ ثانیه باز نشود، درب خودرو به طور خودکار مجدداً قفل می شود، آژیر یک بار به صدا در می آید، سیستم به وضعیت مسلح شدن باز می گردد. اگر درب ماشین ظرف ۶۰ ثانیه باز شود، نشانگر LED کاملاً روشن است. اگر درهای خودرو به خوبی بسته شده باشند، نشانگر LED روشن می شود.

📌اتوماسیون قفل مرکزی

در حین رانندگی، با فشار دادن IconLock 1 یا IconUnLock 4 می تواند قفل مرکزی را قفل/باز کنید. چنانچه موتور خودرو روشن باشد و درهای خودرو به خوبی بسته شده باشند، ۱۰ ثانیه بعد از حرکت،اگر پای خود را روی ترمز بگذارید، درب خودرو به طور خودکار قفل می شود. اگر موتور خاموش نشود، کسی از ماشین پیاده شود، در ماشین باز شود و سپس بسته شود، ۱۰ ثانیه بعد پس از حرکت،اگر پای خود را روی ترمز بگذارید، درب خودرو مجدداٌ به طور خودکار قفل می شود. اگر موتور را خاموش کنید، قفل مرکزی به طور خودکار درب ها را باز می کند. ⚠️توجه: اگر درب خودرو به خوبی بسته نشود، قفل مرکزی به طور خودکار قفل نمی شود، در این بین چراغ های چرخشی به مدت ۲۵ ثانیه به طور مداوم چشمک می زنند.

📌فعال سازی سیستم در حالت بی صدا

دکمه IconMute را فشار دهید، آژیر به صدا در نمی آید، چراغ های راهنما یک بار چشمک می زنند، قفل مرکزی به طور خودکار درب ها را قفل می کند، نشانگر LED به مدت ۵ ثانیه کاملا روشن است و سپس سیستم وارد وضعیت فعال می شود. اگر زنگ هشدار فعال شود، فقط چراغ های راهنما چشمک می زنند، و آژیر به صدا در نمی آید. اما اگر کسی وارد ماشین شود یا ACC را روشن کند یا ترمز پا را کسی فشار دهد یا سنسور اولتراسونیک را فعال کند، آژیر بلافاصله به صدا در می‌آید. ۱۲۰ ثانیه بعد، آژیر صدای جیر جیر را متوقف می کند، سیستم به وضعیت فعال سازی باز می گردد.

📌فعال سازی مجدد خودکار

اگر در هنگام غیر فعال سازی سیستم دربی باز نشد،سیستم بین ۲۰±۵ ثانیه بعد، درهای خودرو را دوباره به طور خودکار قفل می کند، و سیستم به وضعیت فعال شدن باز می گردد.

📌یادآوری درب بسته

اگر قبل از رانندگی در هنگام روشن شدن ACC ON بسته نشود، چراغ‌های راهنما همچنان چشمک می‌زنند و پس از ۲۵ ثانیه از چشمک زدن باز می ایستد . اگر درب خودرو در عرض ۲۵ ثانیه به خوبی بسته شود، چراغ‌های راهنما فوراً از چشمک زدن می ایستد.

📌مکان یابی خودرو

اگر سیستم را در حالت با صدا فعال کرده باشید چنانچه دکمه  را فشار دهید آژیر دزدگیر ۸ ثانیه به صدا در می آید و شما را از محل پارک خودرو مطلع می نماید،ولی اگر سیستم را در حالت بی صدا فعال کرده باشید ، فقط چراغ های راهنما برای مکان یابی ۸ ثانیه چشمک می زنند.

📌سنسور شوک

در هنگام فعال سازی سیستم، اگر ماشین ضربه بخورد ، وقتی سیستم را از وضعیت فعال خارج کنید،چنانچه :

آژیر ۳ بار صدای جیرجیر دهد، نشان می دهد که سنسور شوک فعال شده است.

اگر آژیر ۴ بار صدای جیرجیر کند ، نشان می دهد که درب ماشین باز شده است.

اگر آژیر ۵ بار صدای جیرجیر نماید، نشان می دهد که موتور خودرو روشن شده است یا اینکه ترمز پایی فعال شده است.
این قابلیت می تواند به مالک خودرو کمک کند تا از وضعیت خودرو خود آگاه گردد.

📌بالابر پنجره ها

پس از قفل کردن درهای خودرو، چنانچه ماشین مجهز به بالابر شیشه ها باشد خروجی (+/- اختیاری) وجود دارد. پیش فرض کارخانه منفی است.

📌صندوق پران

فشار دکمه IconUnLock 4 یا IconSandogh به مدت ۳ ثانیه می تواند صندوق عقب را باز کند (+/- اختیاری). پیش فرض کارخانه مثبت است.

📌فعال سازی سیستم ضد ربایش

  1. فشردن دکمه IconLock 1 در حین رانندگی به مدت ۳ ثانیه باعث می گردد سیستم ضد ربایش فعال گردد، و موتور بلافاصله خاموش شود و آژیر به طور مداوم به صدا در می آید.
  2. فشردن دکمه bell alarm icon 142909 در حین رانندگی به مدت ۳ ثانیه باعث می گردد :
    • سیستم ضد ربایش فعال گردد، و چراغ های راهنما چشمک می زنند و آژیر به طور مداوم صدای جیر جیر می دهد.
    • پس از  گذشت ۳۰ ثانیه موتور خودرو بلافاصله خاموش می شود.
    • بعد از گذشت ۹۰ ثانیه از فشردن دکمه IconLock 1 ، سیستم سوخت رسانی خودرو نیز قطع می گردد و به آژیر، چشمک زدن چراغ راهنما و صدای جیرجیر متوقف می گردد.

📌غیر فعال سازی سیستم ضد ربایش

  1. موتور را خاموش کرده و دکمه IconLock 1 را فشار دهید.
  2. هنگامی که ACC ON است،دکمه IconLock 1 را به مدت ۴ ثانیه فشار دهید.

📌سنسور اولتراسونیک

فقط در وضعیت فعال بودن سیستم کار میکند. در وضعیت غیرفعالی سیستم خاموش است.

📌وضعیت حافظه فعال/غیرفعال

اگر منبع تغذیه در وضعیت فعال یا غیر فعال قطع شده باشد، پس از از اتصال مجدد منبع تغذیه ، سیستم به وضعیت قبلی خود یعنی فعال یا غیرفعال باز می گردد.

📌حالت تعمیرگاه

در وضعیت غیرفعال ، دکمه IconLock 1 و IconMute را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، اگر چراغ های راهنما یک بار چشمک می زنند نشان دهنده ورود به حالت تعمیرگاه است، اگر آژیر یک بار صدای جیر جیر می دهد نشان می دهد حالت تعمیرگاه خاموش شده است.
فقط عملکردهای صندوق عقب و قفل مرکزی در حالت نوکر در دسترس هستند.

📌لرن کردن و کددهی ریموت:

دکمه لرن روی واحد اصلی را فشار دهید، آژیر ۳ بار صدای جیر جیر می‌زند، سپس هر دکمه از ریموت را برای لرن کردن فشار دهید. این سیستم می تواند ۴ عدد ریموت را در خود نگهداری کند.

وضعیت هشداروضعیت چراغ LED
قفل کردنبه مدت ۵ ثانیه روشن می ماند و سپس به آرامی شروع به چشمک زدن می کند
تریگر

به آرامی فلاشر می زند.

باز کردن

به آرامی فلاش می زند (هنگام باز شدن درب ماشین روشن می شود، وقتی در ماشین بسته باشد یا موتور خاموش باشد چراغ خاموش می شود.)

موتور روشنهنگامی که درب ماشین باز می شود روشنایی شده ، و وقتی درب ماشین بسته شود خاموش می گردد.


در صورت نیاز به راهنمایی و دریافت مشاوره می توانید از کارشناسان مجموعه اَکتیوآلارم سوالات خود را بپرسید.

اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
جستجو