وبلاگ

دزدگیر ساده پی‌ال‌سی (PLC) – کاتالوگ فارسی

دزدگیر ساده پی‌ال‌سی (PLC) - کاتالوگ فارسی

راهنماي کارایی دزدگیر ساده پی‌ال‌سی (PLC)

 1. کد کردن ریموت ها:

  • در وضعیت Disarm کلید Learn را به مدت یک ثانیه فشار دهید ، راهنما دو بار می زند و سپس روشن باقی می ماند. در این هنگام یکی از کلیدهاي ریموت را فشار دهید ، آژیر دو بار می زند و این به معناي کد شدن ریموت است. حداکثر تا 4 ریموت می توان به دستگاه کد کرد.
 2. پاك کردن کد ریموت ها:

  • در وضعیت Disarm کلید Learn را به مدت 3 ثانیه فشار دهید ، راهنما دو بار می زند و سپس روشن باقی می ماند. بعد از دو ثانیه آژیر 3 بار می زند و کد همه ي ریموت ها پاك می شوند.
 3. ریست اضطراري :

  • در حالتی که دزدگیر فعال است (Arm (درب خودرو را با کلید باز کنید ، Acc را On کرده سپس شاسی Reset را فشار دهید. در این زمان سیستم Reset شده و از حالت Arm خارج می شود.
 4. ضد سرقت:

  • در وضعیتی که خودرو روشن می باشد ، کلید قفل بی صدا را فشار دهید تا راهنما بزند. اگر تا قبل از 5 ثانیه یک بار کلید جستجو را بزنید ، خودرو بعد از 15 ثانیه با زدن آژیر خاموش خواهد شد. اگر کلید جستجو را به جاي یک بار دو بار فشار دهید خودرو بلافاصله خاموش می شود.
 5. Arm Auto :

  • اگر بعد از خاموش کردن خودرو و پیاده شدن و بستن درب̧دستگاه Arm نشود، بعد از 60 ثانیه سیستم بطور اتوماتیک به حالت Arm می رود.
 6. قفل اتوماتیک بعد از Disarm :

  • هنکامی که دستگاه Arm است اگر Disarm شود اما تا 25 ثانیه درب ها باز نشوند سیستم بصورت اتوماتیک دوباره Arm و قفل خواهد شد.
 7. قفل کودك:

  • 15 ثانیه بعد از روشن شدن موتور ( On Acc ( با فشردن اولین ترمز دربها قفل و با خاموش کردن موتور ( Off Acc ( دربها باز می شوند.
 8. زمان تاخیر سنسورهاي درب:

  • بعد از Arm شدن، تا زمانی که چراغ سقفی خودرو روشن باشد دستگاه تا 3 دقیقه آلارم نمی دهد. در مدت این 3 دقیقه چنانچه دربی باز شود دستگاه تحریک شده و آلارم می دهد.
 9. جامپر ها:

  • J1 : فعال (با جایگذاري جامپر) و غیرفعال کردن (با برداشتن جامپر) Arm Auto
  • J2 : پمپ بادي (output 5s.3 / (پمپ الکتریکی (output 1s) (حالت کارخانه: الکتریکی)
 10. ثبت تحریک:

  • اگر در حالت Arm خودرو تحریک شده باشد ، تحریک ثبت شده و در هنگام Disarm شدن، آژیر 1 بار آلارم می زند (براي هشدار به کاربر که در صورت لزوم خودرو را چک کند).
 11. حافظه دزدگیر:

  • در صورتی که باطري خودرو خراب و یا از مدار خارج شده باشد، با وصل مجدد باطري خودرو در هر زمانی، دزدگیر بعد 5 ثانیه به آخرین وضعیت قبل از خرابی باطري (Arm یا Disarm (باز می گردد.


دزدگیر ساده PLC - کاتالوگ فارسی


دزدگیر ساده PLC - کاتالوگ فارسی


دزدگیر ساده PLC - کاتالوگ فارسی


دزدگیر ساده اَکتیوآلارم 315B بلوتوث‌دار


دزدگیر ساده زنوتیک PLC

دانلود فایل


در صورت نیاز به راهنمایی و دریافت مشاوره می توانید از کارشناسان مجموعه اَکتیوآلارم سوالات خود را بپرسید.نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *