وارد شوید ثبت نام

راهنمای نصب دزدگیر استارتر کیلس زنوتیک (Xenotic)

727 keyless 5

راهنمای کارایی دزدگیر استارتر کیلس زنوتیک (XENOTIC)

 1. PKE :

  • در این حالت، سیستم امواج ریموت را در هر ثانیه جستجو می کند. محدوده جستجو ۲ الی ۳ متر است و سیستم، اجازه فرمان با این ریموت در این حالت را دارد. در حین رانندگی ، سیستم مرکزی جستجوی امواج ریموت را متوقف می کند. وقتی درب خودرو باز شود، اگر سیستم نتواند در ۰۶ ثانیه امواج ریموت را پیدا کند به حالت ضد سرقت می رود و آژیر و راهنما می زنند. در آخر بعد ۳۶ ثانیه برق موتور قطع می شود)در صورت نصب رله قطع برق(. هنگامی که ریموت ها به محدوده برگردند سیستم بصورت اتوماتیک غیرفعال )disarm )و قفل مرکزی باز خواهد شد. در صورت تمایل به disarm شدن ولی باز نشدن دربها، Acc را On ،سپس کلید قفل و باز ریموت همزمان به مدت ۲ ثانیه فشرده نگه داشته شود، شنیدن یکبار صدای آژیر به معنای غیر فعال شدن این قابلیت می باشد و برای فعال نمودن مجدد آن، همین عمل تکرار شود )در اینصورت صدای آژیر دوبار شنیده می شود(. وقتی ریموت ها از محدوده خارج شوند سیستم قفل مرکزی را فعال و بعد ۵ ثانیه ARM خواهد کرد. آژیر و راهنما یکبار می زنند. در صورت بودن ریموت در محدوده با فشردن کلید start موتور استارت خواهد خورد.
 2. RKE :

  • ARM با صدا: با فشردن کلید قفل با یکبار زدن آژیر و راهنما درب ها قفل می شوند. هنگامی که سیستم به حالت ARM برود LED چشمک زده و سیستم مسلح می شود.
   ARM بی صدا: اگر کلید قفل را دوبار به فاصله حداکثر ۳ ثانیه بفشارید سیستم بصورت بی صدا مسلح می شود.
   DISARM :با فشردن کلید باز سیستم غیر مسلح می شود. آژیر و راهنما دوبار می زنند.
 3. زمان تاخیر سنسورهای درب:

  • در حالت ARM سیستم وضعیت درب ها را بررسی کرده و در صورت باز بودن درب بعد ۸ ثانیه برای هشدار باز ماندن درب ها سه بار آژیر می زند. پس از ۰۸۶ ثانیه اگر درب ها بسته نشود سیستم آلارم خواهد داد. تا قبل از ۰۸۶ ثانیه سیستم، شوک سنسور – سنسور صندوق عقب و هر سنسور دیگری را به جز سنسور درب ها تا زمان درست بسته شدن بررسی می کند. عملکرد سیستم در مورد صندوق عقب هم مانند درب ها است.
 4. عملکرد قفل مرکزی:

  1. در حین رانندگی : اگر درب ها بسته باشند با فشردن کلید قفل و باز سیستم بدون مسلح شدن (ARMوDISARM ) قفل مرکزی را باز و بسته می کند.
  2. قفل کودک: هنگام رانندگی اگر تمام درب ها بسته باشند بعد ۵ ثانیه با اولین ترمز درب ها قفل می شوند. در صورت نیاز به غیرفعال کردن این قابلیت Acc On ،سپس کلید قفل ریموت به مدت ۲ ثانیه فشرده نگه داشته شود، شنیدن یکبار صدای آژیر به معنای غیر فعال شدن این قابلیت می باشد و برای فعال نمودن مجدد آن، همین عمل تکرار شود در اینصورت صدای آژیر دوبار شنیده می شود.
  3. هنگامی که ماشین خاموش می شود قفل مرکزی به صورت اتوماتیک باز می شود.
 5. قفل اتوماتیک بعد از DISARM :

  • ۲۵ ثانیه بعد از DISARM اگر دربی باز نشود سیستم بصورت اتوماتیک ARM خواهد شد و آژیر و راهنما هم می زنند. اگر در این مدت درب ها یا صندوق باز شوند و یا Acc On شود ARM اتوماتیک لغو می شود.
 6. متوقف کردن آلارم:

  • وقتی سیستم درحال آلارم دادن است برای متوقف کردن آلارم و DISARM شدن یکبار کلید باز را بفشارید. در صورت فشردن هر کلید دیگری آلارم سیستم بدون DISARM شدن متوقف می شود.
 7. ضد سرقت:

  • هنگام روشن بودن ماشین اگر دربی باز شود سیستم برای ۰۸۶ ثانیه شروع به جستجوی سیگنال ریموت میکند. اگر در این مدت سیستم سیگنال ریموت را دریافت کند از حالت ضد سرقت خارج می شود. و در صورتی که سیگنال ریموت دریافت نشود آلارم خواهد داد. آژیر و راهنما می زنند و برق موتور قطع می شود. در زمان آلارم ضد سرقت، اگر Acc On بماند آژیر و راهنما همچنان خواهند زد و در غیر این صورت برای یک دقیقه می زنند و سپس
   به حالت ARM باز می گردند.
 8. شوک سنسور(سنسور ضربه):

  • در وضعیت ARM اگر ضربه ای به خودرو وارد شودسیستم را تحریک کرده و آژیر و راهنما ۵ بار می زنند. اگر سیستم ضربه ای را مجددا تا ۵ ثانیه حس کند برای ۳۶ ثانیه آلارم خواهد داد. در حالت ARM بی صدا با تحریک شوک آژیر نمی زند.
 9. آلارم ها:

  • در وضعیت ARM دستگاه، هر تحریکی از صندوق عقب، درب ها، کاپوت، ترمز و Acc ،برای ۳۶ ثانیه باعث آلارم و قطع برق موتور خواهد شد.
   وقتی سیستم ARM باشد اگر هر سنسوری )درب، صندوق، ترمز، Acc ) خراب باشد دستگاه ۰ بار آلارم خواهد زد و سپس تحریک های این سنسور خراب را تا زمانی که با یک سنسور سالم تعویض شود متوقف خواهد کرد.هنگامی که سیستم ARM است اگر شوک سنسور ۰ بار در ۵ دقیقه تحریک شود دستگاه شوک را تا یک ساعت غیر فعال می کند.
 10. حافظه دزدگیر:

  • در صورتی که باطری خودرو خراب و یا از مدار خارج شده باشد، با وصل مجدد باطری خودرو در هر زمانی، دزدگیر به آخرین وضعیت قبل از خرابی باطری ( ARM یا DISARM )باز می گردد.
 11. خروجی پاور ویندوز:

  • یک خروجی منفی برای پاور ویندوز )شیشه بالابر( وجود دارد. هنگامی که سیستم ARM شود این خروجی فعال می شود. فشردن کلید باز این خروجی را متوقف می کند.
 12. منوی کنترل کننده قفل مرکزی:

  • این منو قابل برنامه ریزی است. حالت کارخانه بر اساس قفل الکتریکی تنظیم شده. Acc را On کرده سپس سوئیچ ریست را حدود ۰۶ ثانیه بفشارید. وقتی آژیر یکبار بزند به این معنی است که برای پمپ بادی تنظیم شده است. اما هنگامی که آژیر دو بار بزند به معنی تنظیم برای پمپ الکتریکی است. )زمان پمپ الکتریکی ۵.۶ ثانیه و زمان پمپ بادی ۵.۳ ثانیه است.
 13. استارت با ریموت قابل برنامه ریزی :

  • در وضعیت ARM خودرو باید در حالت خالص و ترمز دستی بالا باشد. سپس کلید استارت ریموت را حداقل ۲ ثانیه فشرده نگه دارید تا خودرو استارت بزند. راهنما یکبار و آژیر سه بار می زنند. موتور برای حدود ۰۵ دقیقه بهمراه فلشر کار خواهد کرد. در صورت استارت ناموفق سیستم برای استارت مجدد تلاش خواهد کرد. اگر باز هم ناموفق باشد برای سومین بار استارت خواهد زد. اگر مجددا استارت ناموفق باشد کاربر باید دوباره اقدام به استارت زدن کند.
   سه حالت برنامه ریزی برای استارت زدن وجود دارد که بصورت زیر می باشد:

دزدگیر استارتر کیلس زنوتیک (Xenotic) - کاتالوگ فارسی


تنظیمات کارخانه روی حالت ۲ است.

 1. متد انتخاب حالت:

  • در وضعیت DISARM ابتدا درب باز و سپس کلید ریست ۵ بار زده شود. در این هنگام سیستم وارد حالت انتخاب زمان استارت می شود. صدای بیب حالت فعلی زمان استارت دستگاه را نشان می دهد و با کلید قفل می توان حالت مورد نظر را انتخاب کرد. یک بیب به معنای حالت اول، دو بیب به معنای حالت دوم و سه بیب به معنای حالت سوم است. برای خروج و ذخیره عملیات کلید باز را بفشارید یا تا ۰۶ ثانیه عملی انجام ندهید.
   • این قابلیت وقتی که ترمز دستی بالا نباشد فعال نمی شود. برای اطلاع اینکه ترمز دستی بالا نیست آژیر ۵ بار می زند.
   • بعد از استارت موفق، موتور تا ۰۵ دقیقه با راهنما کار می کند. برای DISARM کردن سیستم کلید باز ریموت را بفشارید و سوئیچ را باز کرده و شروع به حرکت نمایید. ) اگر شاسی stop/start نصب شده باشد، ترمز را بفشارید و سپس شاسی را بفشارید. سپس ترمز دستی را خوابانده و شروع به حرکت کنید. (اگر سوئیچ on نشود موتور خاموش خواهد شد.
   • در صورت نیاز به خاموش کردن خودرو در آن مدت ۰۵ دقیقه، کلید استارت ریموت را حدودا ۲ ثانیه بفشارید تا خودرو خاموش شده و به حالت ARM باز گردد.
   • در حین کارکرد موتور در آن ۰۵ دقیقه اگر بدون DISARM شدن، درب یا صندوق باز شوند موتور خاموش شده و سیستم به حالت ARM باز می گردد.
 2. استارت با شاسی (stop/start ) :

  • در محدوده ی PKE ،درب خودرو را باز کرده و سپس ببندید. ترمز را فشرده و شاسی stop/start را بفشارید تا استارت بزند. در صورت روشن نشدن بار دیگر تلاش کنید. در زمان توقف خودرو ترمز دستی را کشیده، ترمز را بفشارید سپس از طر یق شاسی stop/start اقدام به خاموش نمودن خودرو نمایید.
 3. نکات شاسی start/stop :

  • بعد از فشردن شاسی stop/start سیستم در صورتی که ریموت در محدوده تعریف شده باشد عمل می کند.
  • فقط در صورتی که سیگنال PKE از ریموت دریافت شود و ترمز فشرده شده باشد می توان با سوئیچ استارت زد.
  • هنگامی که دربی از خودرو باز می شود LED آبی شاسی stop/start برای ۰ دقیقه روشن خواهد ماند.
  • سیستم اجازه ی استارت را تا زمان دریافت سیگنال PKE ریموت نخواهد داد.
  • در حین رانندگی اگر دربی باز شود سیستم به حالت ضد سرقت می رود.
  • مادامی که سیستم در حال دریافت سیگنال PKE ریموت است، وقتی شاسی stop/start را بفشارید سیستم برق ACC ،ON1( پله اول( و ON2( پله دوم( را تامین خواهد کرد و این به باز بودن درب ها یا فشردن ترمز ارتباطی ندارد. فشردن مجدد شاسی stop/start تامین برق را متوقف می کند. زمانی که برق ACC ،ON1( پله اول( و ON2( پله دوم( فراهم باشد، با گرفتن ترمز و فشردن شاسی stop/start موتور استارت می خورد.
 4. نشانگر LED ها:

  1. سیستمARM : ب LED هر یک ثانیه دوبار چشمک میزند.
  2. سیستم DISARM : ب LED خاموش
  3. سیستم ضد سرقت : LED سریع چشمک می زند.
 5. ریست اضطراری:

  • در صورت مفقود شدن ریموت و یا عدم توانایی در DISARM کردن سیستم به هر دلیلی، درب را با سوئیچ باز کرده و باز نگه دارید، سپس کلید ریست را ۰۶ مرتبه )در مدت ۰۶ ثانیه( بفشارید تا سیستم ریست شود. بعد از ریست می توان با شاسی stop/start استارت زد.
 6. کد کردن ریموت:

  • در حالت DISARM کلید لرن ( LRN )در کنار دستگاه را برای یک ثانیه بفشارید تا دستگاه با یک بار آژیر به حالت کد گرفتن برود. در این هنگام کلید قفل و باز ریموت را برای ۰ ثانیه بفشارید. آژیر زدن دستگاه به معنی کد شدن ریموت است. برای ریموت دوم هم همین مراحل طی شود. حداکثر ۲ ریموت می تواند به دستگاه کد شود. ریموت های این دستگاه قابل کپی نیستند. اگر یکی از ریموت ها مفقود شد ریموت دیگر را مجددا کد دهید تا کد ریموت مفقود شده از حافظه دستگاه پاک شود.
 7. هشدار ضعیف بودن باطری ریموت:

  • اگر باطری ریموت ضعیف شود هنگام فشردن کلید باز برای DISARM کردن، آژیر و راهنما سه بار می زنند.
 8. زمان های غیرفعال شدن PKE:

  • در حین رانندگی حالت PKE غیرفعال شده و هنگامی که موتور خاموش می شود بصورت اتوماتیک فعال خواهد شد.
  • باز کردن درب خودرو و یا صندوق عقب هم باعث غیرفعال شدن PKE شده و بسته شدن درب آن را فعال می کند.
 9. نصب آنتن PKE :

  • دو آنتن برای سیستم تعبیه شده است. یکی باید در درب راننده نزدیک کاپوت و دیگری باید در درب عقب نزدیک صندوق عقب نصب شود.
 10. سیم بندی:

  • قرمز: ۱۲v+
  • مشکی: بدنه
  • آبی: پله اول سوییچ )acc .)
  • زرد: استارت
  • قهوه ای: پله دوم سوییچ)ON1( )IGN)
  • بنفش: پله دوم سوییچ)ON2″ .)سیم های پله اول و دوم و استارت حتما باید بصورت صحیح نصب شوند”
  • تذکر: برخی اتومبیلها مانند اتومبیلهای ژاپنی دارای ۲ پله دوم هستند. در مورد سایر خودروها سیم های قهوه ای و بنفش باید به هم وصل شوند.
  • قهوه ای: راهنما
  • قرمز مشکی باریک: صندوق پران 
  • قهوه ای: راهنما
  • قرمز باریک: خروجی پاور ویندوز
  • زرد باریک: خروجی رله قطع برق
  • نارنجی نازک: ترمز پایی. “تذکر: این سیم حتما بایستی نصب شود”
  • سبز: سنسور درب +
  • آبی: سنسور درب –
  • بنفش باریک: ترمز دستی – “تذکر: این سیم حتما بایستی نصب شود”
  • زرد مشکی باریک: سنسور درب صندوق
  • صورتی: آژیر
  • طوسی: فشنگی روغن یا چراغ دینام. “تذکر: این سیم حتما بایستی نصب شود”
  • نارنجی، سفید، زرد، نارنجی مشکی، سفید مشکی، زرد مشکی: سیمهای مربوط به پمپ

دزدگیر ساده فابریک زنوتیک استارتر کیلس (Keyless)

دانلود فایل


در صورت نیاز به راهنمایی و دریافت مشاوره می توانید از کارشناسان مجموعه اَکتیوآلارم سوالات خود را بپرسید.اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
جستجو