وبلاگ

دزدگیر استارتر کیلس زنوتیک (Xenotic) – کاتالوگ فارسی

دزدگیر استارتر کیلس زنوتیک (Xenotic) - کاتالوگ فارسی

راهنماي کارایی دزدگیر استارتر کیلس زنوتیک (XENOTIC)

 1. PKE :

  • در این حالت، سیستم امواج ریموت را در هر ثانیه جستجو می کند. محدوده جستجو 2 الی 3 متر است و سیستم، اجازه فرمان با این ریموت در این حالت را دارد. در حین رانندگی ، سیستم مرکزی جستجوی امواج ریموت را متوقف می کند. وقتی درب خودرو باز شود، اگر سیستم نتواند در 06 ثانیه امواج ریموت را پیدا کند به حالت ضد سرقت می رود و آژیر و راهنما می زنند. در آخر بعد 36 ثانیه برق موتور قطع می شود)در صورت نصب رله قطع برق(. هنگامی که ریموت ها به محدوده برگردند سیستم بصورت اتوماتیک غیرفعال )disarm )و قفل مرکزی باز خواهد شد. در صورت تمایل به disarm شدن ولی باز نشدن دربها، Acc را On ،سپس کلید قفل و باز ریموت همزمان به مدت 2 ثانیه فشرده نگه داشته شود، شنیدن یکبار صدای آژیر به معنای غیر فعال شدن این قابلیت می باشد و برای فعال نمودن مجدد آن، همین عمل تکرار شود )در اینصورت صدای آژیر دوبار شنیده می شود(. وقتی ریموت ها از محدوده خارج شوند سیستم قفل مرکزی را فعال و بعد 5 ثانیه ARM خواهد کرد. آژیر و راهنما یکبار می زنند. در صورت بودن ریموت در محدوده با فشردن کلید start موتور استارت خواهد خورد.
 2. RKE :

  • ARM با صدا: با فشردن کلید قفل با یکبار زدن آژیر و راهنما درب ها قفل می شوند. هنگامی که سیستم به حالت ARM برود LED چشمک زده و سیستم مسلح می شود.
   ARM بی صدا: اگر کلید قفل را دوبار به فاصله حداکثر 3 ثانیه بفشارید سیستم بصورت بی صدا مسلح می شود.
   DISARM :با فشردن کلید باز سیستم غیر مسلح می شود. آژیر و راهنما دوبار می زنند.
 3. زمان تاخیر سنسورهای درب:

  • در حالت ARM سیستم وضعیت درب ها را بررسی کرده و در صورت باز بودن درب بعد 8 ثانیه برای هشدار باز ماندن درب ها سه بار آژیر می زند. پس از 086 ثانیه اگر درب ها بسته نشود سیستم آلارم خواهد داد. تا قبل از 086 ثانیه سیستم، شوک سنسور – سنسور صندوق عقب و هر سنسور دیگری را به جز سنسور درب ها تا زمان درست بسته شدن بررسی می کند. عملکرد سیستم در مورد صندوق عقب هم مانند درب ها است.
 4. عملکرد قفل مرکزی:

  1. در حین رانندگی : اگر درب ها بسته باشند با فشردن کلید قفل و باز سیستم بدون مسلح شدن (ARMوDISARM ) قفل مرکزی را باز و بسته می کند.
  2. قفل کودک: هنگام رانندگی اگر تمام درب ها بسته باشند بعد 5 ثانیه با اولین ترمز درب ها قفل می شوند. در صورت نیاز به غیرفعال کردن این قابلیت Acc On ،سپس کلید قفل ریموت به مدت 2 ثانیه فشرده نگه داشته شود، شنیدن یکبار صدای آژیر به معنای غیر فعال شدن این قابلیت می باشد و برای فعال نمودن مجدد آن، همین عمل تکرار شود در اینصورت صدای آژیر دوبار شنیده می شود.
  3. هنگامی که ماشین خاموش می شود قفل مرکزی به صورت اتوماتیک باز می شود.
 5. قفل اتوماتیک بعد از DISARM :

  • 25 ثانیه بعد از DISARM اگر دربی باز نشود سیستم بصورت اتوماتیک ARM خواهد شد و آژیر و راهنما هم می زنند. اگر در این مدت درب ها یا صندوق باز شوند و یا Acc On شود ARM اتوماتیک لغو می شود.
 6. متوقف کردن آلارم:

  • وقتی سیستم درحال آلارم دادن است برای متوقف کردن آلارم و DISARM شدن یکبار کلید باز را بفشارید. در صورت فشردن هر کلید دیگری آلارم سیستم بدون DISARM شدن متوقف می شود.
 7. ضد سرقت:

  • هنگام روشن بودن ماشین اگر دربی باز شود سیستم برای 086 ثانیه شروع به جستجوی سیگنال ریموت میکند. اگر در این مدت سیستم سیگنال ریموت را دریافت کند از حالت ضد سرقت خارج می شود. و در صورتی که سیگنال ریموت دریافت نشود آلارم خواهد داد. آژیر و راهنما می زنند و برق موتور قطع می شود. در زمان آلارم ضد سرقت، اگر Acc On بماند آژیر و راهنما همچنان خواهند زد و در غیر این صورت برای یک دقیقه می زنند و سپس
   به حالت ARM باز می گردند.
 8. شوک سنسور(سنسور ضربه):

  • در وضعیت ARM اگر ضربه ای به خودرو وارد شودسیستم را تحریک کرده و آژیر و راهنما 5 بار می زنند. اگر سیستم ضربه ای را مجددا تا 5 ثانیه حس کند برای 36 ثانیه آلارم خواهد داد. در حالت ARM بی صدا با تحریک شوک آژیر نمی زند.
 9. آلارم ها:

  • در وضعیت ARM دستگاه، هر تحریکی از صندوق عقب، درب ها، کاپوت، ترمز و Acc ،برای 36 ثانیه باعث آلارم و قطع برق موتور خواهد شد.
   وقتی سیستم ARM باشد اگر هر سنسوری )درب، صندوق، ترمز، Acc ) خراب باشد دستگاه 0 بار آلارم خواهد زد و سپس تحریک های این سنسور خراب را تا زمانی که با یک سنسور سالم تعویض شود متوقف خواهد کرد.هنگامی که سیستم ARM است اگر شوک سنسور 0 بار در 5 دقیقه تحریک شود دستگاه شوک را تا یک ساعت غیر فعال می کند.
 10. حافظه دزدگیر:

  • در صورتی که باطری خودرو خراب و یا از مدار خارج شده باشد، با وصل مجدد باطری خودرو در هر زمانی، دزدگیر به آخرین وضعیت قبل از خرابی باطری ( ARM یا DISARM )باز می گردد.
 11. خروجی پاور ویندوز:

  • یک خروجی منفی برای پاور ویندوز )شیشه بالابر( وجود دارد. هنگامی که سیستم ARM شود این خروجی فعال می شود. فشردن کلید باز این خروجی را متوقف می کند.
 12. منوی کنترل کننده قفل مرکزی:

  • این منو قابل برنامه ریزی است. حالت کارخانه بر اساس قفل الکتریکی تنظیم شده. Acc را On کرده سپس سوئیچ ریست را حدود 06 ثانیه بفشارید. وقتی آژیر یکبار بزند به این معنی است که برای پمپ بادی تنظیم شده است. اما هنگامی که آژیر دو بار بزند به معنی تنظیم برای پمپ الکتریکی است. )زمان پمپ الکتریکی 5.6 ثانیه و زمان پمپ بادی 5.3 ثانیه است.
 13. استارت با ریموت قابل برنامه ریزی :

  • در وضعیت ARM خودرو باید در حالت خالص و ترمز دستی بالا باشد. سپس کلید استارت ریموت را حداقل 2 ثانیه فشرده نگه دارید تا خودرو استارت بزند. راهنما یکبار و آژیر سه بار می زنند. موتور برای حدود 05 دقیقه بهمراه فلشر کار خواهد کرد. در صورت استارت ناموفق سیستم برای استارت مجدد تلاش خواهد کرد. اگر باز هم ناموفق باشد برای سومین بار استارت خواهد زد. اگر مجددا استارت ناموفق باشد کاربر باید دوباره اقدام به استارت زدن کند.
   سه حالت برنامه ریزی برای استارت زدن وجود دارد که بصورت زیر می باشد:


دزدگیر استارتر کیلس زنوتیک (Xenotic) - کاتالوگ فارسی


تنظیمات کارخانه روی حالت 2 است.

 1. متد انتخاب حالت:

  • در وضعیت DISARM ابتدا درب باز و سپس کلید ریست 5 بار زده شود. در این هنگام سیستم وارد حالت انتخاب زمان استارت می شود. صدای بیب حالت فعلی زمان استارت دستگاه را نشان می دهد و با کلید قفل می توان حالت مورد نظر را انتخاب کرد. یک بیب به معنای حالت اول، دو بیب به معنای حالت دوم و سه بیب به معنای حالت سوم است. برای خروج و ذخیره عملیات کلید باز را بفشارید یا تا 06 ثانیه عملی انجام ندهید.
   • این قابلیت وقتی که ترمز دستی بالا نباشد فعال نمی شود. برای اطلاع اینکه ترمز دستی بالا نیست آژیر 5 بار می زند.
   • بعد از استارت موفق، موتور تا 05 دقیقه با راهنما کار می کند. برای DISARM کردن سیستم کلید باز ریموت را بفشارید و سوئیچ را باز کرده و شروع به حرکت نمایید. ) اگر شاسی stop/start نصب شده باشد، ترمز را بفشارید و سپس شاسی را بفشارید. سپس ترمز دستی را خوابانده و شروع به حرکت کنید. (اگر سوئیچ on نشود موتور خاموش خواهد شد.
   • در صورت نیاز به خاموش کردن خودرو در آن مدت 05 دقیقه، کلید استارت ریموت را حدودا 2 ثانیه بفشارید تا خودرو خاموش شده و به حالت ARM باز گردد.
   • در حین کارکرد موتور در آن 05 دقیقه اگر بدون DISARM شدن، درب یا صندوق باز شوند موتور خاموش شده و سیستم به حالت ARM باز می گردد.
 2. استارت با شاسی (stop/start ) :

  • در محدوده ی PKE ،درب خودرو را باز کرده و سپس ببندید. ترمز را فشرده و شاسی stop/start را بفشارید تا استارت بزند. در صورت روشن نشدن بار دیگر تلاش کنید. در زمان توقف خودرو ترمز دستی را کشیده، ترمز را بفشارید سپس از طر یق شاسی stop/start اقدام به خاموش نمودن خودرو نمایید.
 3. نکات شاسی start/stop :

  • بعد از فشردن شاسی stop/start سیستم در صورتی که ریموت در محدوده تعریف شده باشد عمل می کند.
  • فقط در صورتی که سیگنال PKE از ریموت دریافت شود و ترمز فشرده شده باشد می توان با سوئیچ استارت زد.
  • هنگامی که دربی از خودرو باز می شود LED آبی شاسی stop/start برای 0 دقیقه روشن خواهد ماند.
  • سیستم اجازه ی استارت را تا زمان دریافت سیگنال PKE ریموت نخواهد داد.
  • در حین رانندگی اگر دربی باز شود سیستم به حالت ضد سرقت می رود.
  • مادامی که سیستم در حال دریافت سیگنال PKE ریموت است، وقتی شاسی stop/start را بفشارید سیستم برق ACC ،ON1( پله اول( و ON2( پله دوم( را تامین خواهد کرد و این به باز بودن درب ها یا فشردن ترمز ارتباطی ندارد. فشردن مجدد شاسی stop/start تامین برق را متوقف می کند. زمانی که برق ACC ،ON1( پله اول( و ON2( پله دوم( فراهم باشد، با گرفتن ترمز و فشردن شاسی stop/start موتور استارت می خورد.
 4. نشانگر LED ها:

  1. سیستمARM : بLED هر یک ثانیه دوبار چشمک میزند.
  2. سیستم DISARM : بLED خاموش
  3. سیستم ضد سرقت : LED سریع چشمک می زند.
 5. ریست اضطراری:

  • در صورت مفقود شدن ریموت و یا عدم توانایی در DISARM کردن سیستم به هر دلیلی، درب را با سوئیچ باز کرده و باز نگه دارید، سپس کلید ریست را 06 مرتبه )در مدت 06 ثانیه( بفشارید تا سیستم ریست شود. بعد از ریست می توان با شاسی stop/start استارت زد.
 6. کد کردن ریموت:

  • در حالت DISARM کلید لرن ( LRN )در کنار دستگاه را برای یک ثانیه بفشارید تا دستگاه با یک بار آژیر به حالت کد گرفتن برود. در این هنگام کلید قفل و باز ریموت را برای 0 ثانیه بفشارید. آژیر زدن دستگاه به معنی کد شدن ریموت است. برای ریموت دوم هم همین مراحل طی شود. حداکثر 2 ریموت می تواند به دستگاه کد شود. ریموت های این دستگاه قابل کپی نیستند. اگر یکی از ریموت ها مفقود شد ریموت دیگر را مجددا کد دهید تا کد ریموت مفقود شده از حافظه دستگاه پاک شود.
 7. هشدار ضعیف بودن باطری ریموت:

  • اگر باطری ریموت ضعیف شود هنگام فشردن کلید باز برای DISARM کردن، آژیر و راهنما سه بار می زنند.
 8. زمان های غیرفعال شدن PKE:

  • در حین رانندگی حالت PKE غیرفعال شده و هنگامی که موتور خاموش می شود بصورت اتوماتیک فعال خواهد شد.
  • باز کردن درب خودرو و یا صندوق عقب هم باعث غیرفعال شدن PKE شده و بسته شدن درب آن را فعال می کند.
 9. نصب آنتن PKE :

  • دو آنتن برای سیستم تعبیه شده است. یکی باید در درب راننده نزدیک کاپوت و دیگری باید در درب عقب نزدیک صندوق عقب نصب شود.
 10. سیم بندی:

  • قرمز: 12v+
  • مشکی: بدنه
  • آبی: پله اول سوییچ )acc .)
  • زرد: استارت
  • قهوه ای: پله دوم سوییچ)ON1( )IGN)
  • بنفش: پله دوم سوییچ)ON2″ .)سیم های پله اول و دوم و استارت حتما باید بصورت صحیح نصب شوند”
  • تذکر: برخی اتومبیلها مانند اتومبیلهای ژاپنی دارای 2 پله دوم هستند. در مورد سایر خودروها سیم های قهوه ای و بنفش باید به هم وصل شوند.
  • قهوه ای: راهنما
  • قرمز مشکی باریک: صندوق پران 
  • قهوه ای: راهنما
  • قرمز باریک: خروجی پاور ویندوز
  • زرد باریک: خروجی رله قطع برق
  • نارنجی نازک: ترمز پایی. “تذکر: این سیم حتما بایستی نصب شود”
  • سبز: سنسور درب +
  • آبی: سنسور درب –
  • بنفش باریک: ترمز دستی – “تذکر: این سیم حتما بایستی نصب شود”
  • زرد مشکی باریک: سنسور درب صندوق
  • صورتی: آژیر
  • طوسی: فشنگی روغن یا چراغ دینام. “تذکر: این سیم حتما بایستی نصب شود”
  • نارنجی، سفید، زرد، نارنجی مشکی، سفید مشکی، زرد مشکی: سیمهای مربوط به پمپ

دزدگیر ساده فابریک زنوتیک استارتر کیلس (Keyless)

دانلود فایل


در صورت نیاز به راهنمایی و دریافت مشاوره می توانید از کارشناسان مجموعه اَکتیوآلارم سوالات خود را بپرسید.نوشته های مشابه

42 دیدگاه در “دزدگیر استارتر کیلس زنوتیک (Xenotic) – کاتالوگ فارسی

 1. seoarzan.ir گفت:

  وب سایت‌تون قالب خیلی ساده ،
  جالب و همینطور تاثیرگزار هستش

  1. یاسر سیاح گفت:

   سپاس فراوان…

   1. محمد گفت:

    سلام 2ماه پیش یک کلیس بستم حالا نزدیک درب ماشین میشم باز نمیشه

    1. یاسر سیاح گفت:

     سلام
     احتمالا به صورت نرم افزاری حذف کردید.
     نحوه فعال سازی را داخل کاتالوگ فارسی ورژن جدید توضیح داده ایم.

 2. یونس خدایی گفت:

  سلام به تازگی باطری ریموت زود تموم میشه هفته ای یک باطری عوض میکنم راهی بدای رفع عیب هست؟

  1. یاسر سیاح گفت:

   سلام
   جهت ارسال به تعمیرگاه با شماره 02133998511 تماس بگیرید…

 3. رسول گفت:

  سلام این کیلس به گوشیم وصل میشه

  1. یاسر سیاح گفت:

   سلام
   وقت بخیر
   این دستگاه فقط از طریق ریموت کنترل های فابریک خودش قابل استفاده می باشد.

 4. حسین ز گفت:

  سلام من این کیلس رو خودم نصب کردم راهی داره که با فشردن پا روی ترمز با زدن اولین دکمه ماشین استارت بخوره و نخواد پله اول و دوم رو رد کنیم؟اگ سیمی هست راهنمایی کنید و مورد بعد اینکه میشه قفل کودک رو غیر فعال کرد؟توی روشی که گفتید 6 بار زدن روی ترمز غیر فعال میشه ولی نشد. ممنون از راهنمایی

  1. یاسر سیاح گفت:

   سلام
   وقت بخیر
   چون گاهی اوقات میخواهید داخل خودرو بشینید و ضبط روشن باشد باید بتوانید پله اول راروشن نگه دارید این بخاطر این موضوع است.
   قفل کودک دراین مدل چون باید ترمز پایی نصب باشد که استارت عمل کند . ماشین روشن شود غیر قابل حذف است.

 5. افشین جلالی گفت:

  سلام خسته نباشید.من روی دنا اسپیکو نصبش کردم فقط وقتی با ریموت از بیرون استارت زده میشه هنگام حرکت ماشین هر پنج ثانیه جفت راهنما میزنه.لطفا راهنمایی بفرمایید!!!

  1. یاسر سیاح گفت:

   سلام وقت بخیر
   مشکل از نصب دستگاه می باشد.
   برای رفع مشکل با شماره 02177514547 مهندس محمدی تماس بگیرید.

   1. سجاد گفت:

    سلام چندتا سوال دارم ببخشید ۱- چرا بعد ۱۵دقیقه روشن شدن با ریموت ماشین خاموش میشه من اولینبار نمیدونستم نزدیک بوداتفاق برام پیش بیفته.۲-چطور میشه حالت بیصدا گذاشته میشه ؟؟۳_ نمیشه وقتی درها با میشه فلاشر بزنه؟؟

    1. یاسر سیاح گفت:

     سلام وقت بخیر
     1- تایم استارت از خارج از خودرو برای کلیه دزدگیرهای استارتی حداکثر 15 دقیقه است.
     2-دکمه بیصدا ریموتهای چهار دکمه دارد.
     3-برای سری جدید میشه ولی مدلهای قدیمی فلاشر نمیزند.

     1. سجاد گفت:

      سلام وقت بخیر . بعد از روشن کردن ماشین و حرکت در ها قفل میشه می خواستم بدونم راهی داره غیر فعالش کرد

     2. یاسر سیاح گفت:

      سلام وقت بخیر
      اگر دستگاه شما ورژن جدید (لامپ LED ریموت سبز) باشه از طریق نرم افزاری میشه حذف کرد که داخل کاتالوگ فارسی چگونگی فعال و غیر فعال کردن قفل کودک توضیح داده شده است.
      اگر ورژن قدیم (لامپ LED ریموت آبی) باشد خیر.

 6. رامین گفت:

  سلام
  حالتی وجود دارد که در دنده ماشین روشن نشود و فقط هنگام دنده خلاص روشن شود!؟

  1. یاسر سیاح گفت:

   سلام
   وقت بخیر
   اصلا کیلس در حالتی که ترمز دستی بالا نباشد استارت نمی زند.
   مگر اینکه شما سیم ترمز دستی رو نصب نکرده باشید.

  2. هومن گفت:

   سلام
   من ریموتمو دزدیدن
   از کجا میتونم تهیه کنم ریموتشو ؟ ساده هستش

   1. یاسر سیاح گفت:

    سلام وقت بخیر
    با دفتر تماس بگیرید.
    02133949716

   2. علی گفت:

    سلام من کیلسه زنوتیک برآم نسب کردن سر در نمیوردم قدیمی نسب کردن وبانزدیک شدن به ماشین درب ماشین باز نمیشه راهی هست که من این کیلسو بدم یه کیلسه جدید شرکت به من بده ما بد تفاوتشم حاضرم بپردازم ویه مهندسه نسب از طرف خوده شرکت بیاد برام نسب کنه کیلسمو سه روزه نسب کردم کسی که برام نسب کرده گردن نمیگیره میگه همینی که هست واین موضوع منو خیلی عذاب میده حتی نسبشم ایراد داره چن بار باید آستارت بزنم تا استارت عمل کنه
    ۰۹۱۹۵۰۹۳۶۸۳
    دارابی اینم شمارمه

    1. یاسر سیاح گفت:

     سلام وقت بخیر
     باید کیت دستگاه و هر دو ریموت تعویض گردد.

     1. حسین بیات گفت:

      سلام‌ وقت بخیر دستگاه من زنوتیک است قدیمی آبی رنگ. الان میخوام از این جدیدا نصب کنم باید چیکار کنم چقدر هزینه اش است کیت و ریموت کیلس عوضش کنم ممنون جوابمو بدید اگه خود شرکت داره بیام برام عوض کنه

     2. یاسر سیاح گفت:

      سلام وقت بخیر
      بستگی به قیمت روز دستگاه داره.
      ایشالله فروش کیلس از اردیبهشت ماه شروع میشه.

 7. صدقی گفت:

  سلام. وقت بخیر
  ماشین پله اول و دوم اوکی هست. اما پله سوم دائما قطع میشه. باید چنین دفعه بزنم تا استارت بخوره هیچکسم نمیدونه دلیلش چیه میشه راهنمایی کنید

  1. یاسر سیاح گفت:

   سلام
   وقت بخیر
   دکمه کیلس رو چک کنید اگر ایراد برطرف نشد،با ما تماس بگیرید تا نصاب بفرستیم چک کنه احتمالا ایراد از نصب باید باشه.

 8. بهزادابراهیمی گفت:

  سلام ریموت دزگیر قابش شکسته ایا فقط قاب موجود است

  1. یاسر سیاح گفت:

   سلام وقت بخیر
   بله موجود است.

 9. مهران گفت:

  سلام،آیازمان استارت زدن قابل تغیرهست؟ماشین من یه زمان ۱ثانیه ای بعدازروشن شدن ماشین دنده استارت درگیرمیمونه که باعث میشه دنده استارت خراب بشه.

  1. یاسر سیاح گفت:

   سلام وقت بخیر
   سیم چراغ دینام رو چک کنید، چون اگر اشتباه وصل شود دستگاه متوجه روشن شدن ماشین نمی شود و استارتر به خوبی کار نمی کند.

   1. افشین گفت:

    ممنون بابت راهنمای ورژن جدید

    1. یاسر سیاح گفت:

     سلام
     خواهش می کنم.

 10. رایکا گرگانی گفت:

  با سلام
  1.ایا با ریموت میشه درب صندوق عقب را باز کرد؟
  2.ماشان تو دنده باشه از ره دور استارت میخوره .راهی هست جلوشو بگیرم که باید خلاص باشه؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. یاسر سیاح گفت:

   سلام وقت بخیر
   1. در صورت نصب پمپ صندوق پران با نگه داشتن دکمه باز درب صندوق عقب باز می شود.
   2. روی دنده سنسوری نداره ولی اگر سیم ترمز دستی نصب باشه حتما ترمز باید بالا باشه که استارت بزنه.

 11. بهزاد گفت:

  سلام و عرض ادب کیلس بنده زنوتیک سبز رنگ هستش. میخواستم دستگاه بی صدا کار کنه و فقط راهنما چشمک بزنه (دائما بی صدا دربها باز و بسته بشه) ممنون میشم راهنمائی کنید

  1. یاسر سیاح گفت:

   سلام وقت بخیر
   در ورژن جدید دستگاه، اگر دکمه قفل ریموت را سه مرتبه پشت سر هم فشار دهید، وقتی نزدیک خودرو شوید درب ها به صورت اتوماتیک بی صدا باز و دور شوید بی صدا بسته خواهد شد.
   تا وقتی که دکمه ای از ریموت را فشار ندهید به این صورت می توانید بی صدا استفاده کنید.

   1. محمدرضا حسن گفت:

    سلام پوش اسارت من چرا بعضی وقتها اولین بار برق می‌آید دومی برق طع میشه

    1. یاسر سیاح گفت:

     سلام
     وقت بخیر
     ممکن است دکمه استارت خودروی شما ایراد داشته باشد.

 12. محمدرضا حسن گفت:

  سلام پوش اسارت من چرا بعضی وقتها اولین بار برق می‌آید دومی برق طع میشه

  1. یاسر سیاح گفت:

   سلام
   احتمالا ایراد از دکمه استارت است.

 13. مجتبی گفت:

  سلام. وقت بخیر.
  آیا راهی هست ک با دور شدن از ماشین بطور خودکار قفل نشود.

  1. یاسر سیاح گفت:

   سلام
   وقت بخیر
   اگر دستگاه شما سری جدید باشد.
   لطفا از کاتالوگ ورژن جدید را دانلود کنید.
   https://activealarm.ir/lf-starter-keyless/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *